โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้ารถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่

สินค้ารถยนต์และอะไหล่เป็นสินค้าที่ปากีสถานนำเข้าจากไทยมากที่สุด ซึ่งชาวปากีสถานนิยมสินค้ารถยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่จากประเทศไทยมากเพราะมีคุณภาพดี ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าดังกล่าวสามารถขึ้นได้อีก หากนักธุรกิจปากีสถานได้มีโอกาสเห็นสินค้ายานยนต์รูปแบบใหม่ และได้พบบริษัทจัดจำหน่ายในประเทศไทย

01/21/2015กลับหน้าหลัก