สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

สาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลปากีสถานให้ความสำคัญ

สาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลปากีสถานให้ความสำคัญและเห็นว่าไทยให้ความสนใจ ได้แก่

  1. โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งปากีสถานมีถ่านหินเป็นจำนวนมากที่รัฐซินด์และบาโลจิสถาน
  2. การสำรวจหาก๊าซธรรมชาติ ปากีสถานมีก๊าซธรรมชาติที่รัฐซินด์และรัฐบาโลจิสถานมากแต่ ยังไม่ได้มีการสำรวจเท่าที่ควร ซึ่งบริษัทต่างชาติสามารถลงทุนร่วมกับบริษัทปากีสถานหรือเลือกจะดำเนินการเองทั้งหมดก็ทำได้
  3. ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
  4. ธนาคาร
  5. เฟอร์นิเจอร์ โดยปากีสถานมีฝีมือและความเชี่ยวชาญในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้และงานแกะสลักไม้ บริษัทไทยสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์จากปากีสถานและอาจจะส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้
  6. การท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญในสาขานี้เป็นอย่างดี และ
  7. ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง โดยสามารถใช้บริเวณรอบๆ ทะเลอารเบียนทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง โดยใช้น้ำทะเลจากทะเลอารเบียน ซึ่งประเทศไทยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก นอกจากนี้ รัฐซินด์จะให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษกับผู้ลงทุนในสาขานี้

01/21/2015กลับหน้าหลัก