สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

สินค้า

สินค้า

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังเมืองการาจี ได้แก่ อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ วัสดุก่อสร้าง รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอาง ข้าว ผลไม้ น้ำผลไม้ และอาหารฮาลาล เป็นต้น

01/15/2015กลับหน้าหลัก