สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

บริการ

บริการ

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในด้านบริการ ได้แก่ ร้านอาหารไทย โดยในปัจจุบันมีร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองการาจีเพียง 3 ร้าน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ชาวปากีสถาน ซึ่งนิยมรับประทานอาหารไทยเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ร้านอาหารไทย ทั้ง 3 ร้านมีเชฟเป็นคนท้องถิ่น ซึ่งเคยทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารไทยในต่างประเทศทำให้รสชาติอาหารที่ปรุงยังไม่ได้รสชาติแบบอาหารไทยที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจสปาและนวดแผนไทยที่มีศักยภาพ โดยปัจจุบันมีชาวไทยเข้าไปทำงานเป็นพนักงานนวดแผนไทยในโรงแรมชั้นนำในเมืองการาจี จำนวน 4 - 5 คน

01/15/2015กลับหน้าหลัก