สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเมืองการาจีและรัฐซินด์ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ การเกษตรและการประมง อาทิ การเข้าไปลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ไก่ และการประมง เป็นต้น

01/15/2015กลับหน้าหลัก