ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้ารถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่
สินค้ารถยนต์และอะไหล่เป็นสินค้าที่ปากีสถานนำเข้าจากไทยมากที่สุด ซึ่งชาวปากีสถานนิยมสินค้ารถยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่จากประเทศไทยมากเพราะมีคุณภาพดี...

สินค้าผลิตภัณฑ์รองเท้า
สินค้ารองเท้าเป็นสินค้าที่ปากีสถานนำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตที่สูงและรวดเร็วมาก โดยเฉพาะรองเท้าแตะยี่ห้อ Aerosoft  และ KITO ...

สินค้าผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้และอาหารฮาลาลไทย
สินค้าประเภทผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้กระป๋องจากไทยมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก โดยผลไม้กระป๋องส่วนใหญ่จะเป็นสับปะรดกระป๋อง...

โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

Coming soon