คู่ค้าของท่าน

ภาคการเกษตร

Coming Soon

ภาคการเกษตร

Mr. Haroon Agar

M/S. Agar International (Pvt.) Ltd.

Product : Food & Rice
92-21-32413418


Mr. Faisal Hassan

Global SeaFood Marketing

Product : SeaFoods, Meat, Rice
92-21-35311753-56


Mr. Jawed Ali Ghori

Matco Rice Processing Pvt. Ltd.

Product : Rice
92-21-36312128, 36314945


Mr. Yameen Ahmed

Sailor Nursery,

Product : Plants
92-21-3547985


Mr. Mohammad Nasir Shaikh,

Shaikh International,

Product : Vegetables
92-21-34922056


Mr. Naeem Ahmed

Ahmed Rubber Co.

Product : Rubber
92-21-32734544


Mr. Salman Hameed

Deep Sea Fishing Trawler Co.

Product : Fisheries
92-21-35673583