หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานราชการไทย

Coming Soon

หน่วยงานราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี

151 Main Khayaban-e-Hafiz, Phase-VI, Defence Housing Authority (DHA), Karachi, Pakistan.
92-21-3585-5405-6
92-21-3585-5404