หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

Coming Soon

รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

Costa Logistic

Room no. 803, Uni Center, I.I Chundrigar Rd., Karachi.
92-21-300-4108433


Burraq Movers & Freight International

Ground floor, Dinar Chamber West Wharf Rd., Karachi.
92-21-32311732


Delta Packers & Movers

Suit No. 718, 7th floor, Uni Plaza, I.I Chundrigar Rd., Karachi.
92-21-35433386


Marshall Packers & Movers

205, 4th floor, Naz Chamber, New Challi, Karachi.
92-21-32470944


Eastern Shipping Company

Eastern House 9, Timber Pond, New Challi, Karachi.
92-21-32417231


Khurram Brothers

Room No. M9, Plot No. 660 U-Umair Terrace, Punjabi Club Kharadar, Karachi.
92-21-322027423


Ample Shipping & Logistic Company

Suite 711, 7 th floor, Business Centre, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.
92-21-34324543-5