หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

Coming Soon

หน่วยงานภาครัฐ


Central Bank of Pakistan

Central Directorate, State Bank Building, I.I. Chundrigar Rd., Karachi.
92-21-9212433-36
92-21-99212446
Governor.office@sbp.org.pk
Website: www.sbp.org.pk


Trade Development Authority of Pakistan (TDAP)

3rd Floor, Block A, Finance & Trade Centre P.O. Box No. 1293, Shahrah-e-Faisal Rd., Karachi 75200
92-21-99206487-90
92-21-99206461
tdap@tdap.gov.pk
Website: www.tdap.gov.pk


Sindh Board of Investment

Government of Sindh, 1st Floor, Tower B Finance & Trade Center Shahra-e-Faisal, Karachi.
92-21-9920-7512-4
92-21-9920-7515
info@sbi.gos.pk
Website: www.sbi.gos.pk


Karachi Stock Exchange (KSE)

Stock Exchange Building, Stock Exchange Rd., Karachi.
92-21-3111001122
Website : www.kse.com.pk


Karachi Port Trust

KPT Head Office, 2nd Floor, Karachi
92-21-9921-4310
92-21-9921-4330
gmo.kpt.gov.pk
Website: www.kpt.gov.pk


Port Qasim Authority

Port Qasim Authority, Bin Qasim, Karachi.
92-21-399272111-30
92-21-399205803
Website : www.pqa.gov.pk


Export Processing Zones Authority (EPZA)

Landhi Industrial Area, Ext. Mehran Highway Rd., Karachi 75150
92-21-5080814
92-21-5081109
info@epza.gov.pk
Website : www.epza.gov.pk


Pakistan Customs

Customs House, Karachi.
92-21-9921-4170, 9921-4166
92-21-9921-4134; 92-21-9921-4172
Website : www.fbr.gov.pk


Civil Aviation Authority of Pakistan

Terminal 1 Building, Jinnah International Airport, Karachi
92-21-99071111
92-21-9924-2004
dgcaa@caapakistan.com.pk
Website : www.caapakistan.com.pk