ข่าวเด่น

ข่าวดี !! รัฐบาลปากีสถาน ขยายเวลายื่นซองประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ข่าวดี !! รัฐบาลปากีสถาน ขยายเวลายื่นซองประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

กระทรวงน้ำและไฟฟ้าของปากีสถาน ขยายเวลาการยื่นซองประมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (ประเทศปากีสถาน) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลปากีสถานเปิดให้ยื่นซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ขนาด 350 เมกะวัตต์ ที่เมือง Athmuqam และขนาด132 เมกะวัตต์ ที่เมือง Rajdhani ในเขตปกครองตนเอง Azad Jammu and Kashmir ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Expression of Interest (EOI) ได้จากเว็บไซต์ www.ppib.gov.pk โดยมีค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและค่าธรรมเนียมการประมูลประมาณ 55,000.- บาท

"หนังสือเชิญชวนเบื้องต้น" สามารถดาวน์โหลดได้ทาง "มุมสมาชิก" ของเว็บไซต์ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์แห่งนี้ (www.thaibiz.net)

ก่อนหน้านี้ Thaibiz ได้เผยแพร่ข่าวการเปิดประมูลครั้งแรกแล้ว ทาง http://www.thaibiz.net/th/news/16081/170/


ขอบคุณรูปภาพจาก : ThaiBiz.net
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ที่มา : http://www.thaibiz.net/th/news/16493/628/

07/07/2014กลับหน้าหลัก