เกาะติดข่าว

ข่าวเด่น

โครงการเปิดประมูลวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Grid Station) ในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าของปากีสถาน
บ. National Transmission & Dispatch Co., Ltd. (NTDCL) เชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมการประมูลเพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์จำนวน 15 รายการ...

ข่าวดี !! รัฐบาลปากีสถาน ขยายเวลายื่นซองประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
กระทรวงน้ำและไฟฟ้าของปากีสถาน ขยายเวลาการยื่นซองประมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ถึงวันที่  21 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น)...

รัฐบาลปากีสถานเปิดประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
กระทรวงน้ำและไฟฟ้าของปากีสถานประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 350 เมกะวัตต์...

รัฐบาลปากีสถานสนใจจ้างผู้ประกอบการ เพื่อวางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ “SAAF PANI PROJECT”
รัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน  ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจการร่วมทุน  เข้าร่วมการประมูลเพื่อว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบ และซ่อมบำรุงระบบกรองน้ำ...


Pages: 1