ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจไทยในพื้นที่

Coming Soon

ธุรกิจไทยในพื้นที่

ในปัจจุบันยังไม่มีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในด้านต่างๆ ในเมืองการาจีและรัฐซินด์ อย่างไรก็ดี ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนในเมืองการาจี ได้แก่ ร้านอาหารไทย ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย อุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ การเกษตรและการประมง อาทิ การเข้าไปลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ไก่ และการประมง เป็นต้น