ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ที่ สอท. จะจัดในพื้นที่

พิธีเปิดตัวการนำเข้าข้าวหอมมะลิในปากีสถาน

พิธีเปิดตัวการนำเข้าข้าวหอมมะลิในปากีสถาน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้รับเชิญไปเป็นประธานเข้าร่วมงานของบริษัท Matco Rice Processing (PVT) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกและนำเข้าข้าวรายใหญ่ในปากีสถาน ในพิธีเปิดตัวการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย ณ โรงแรม Pearl Continental เมืองการาจี ซึ่งในงานดังกล่าว มีนักธุรกิจและสื่อมวลชนปากีสถานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

01/14/2015กลับหน้าหลัก