เกร็ดการทำธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Coming Soon

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

ธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นในปากีสถานจะมีการบริหารและการจัดการตามระบบครอบครัว กล่าวคือ ทั่วทั้งปากีสถานมีครอบครัวในตระกูลต่างๆ ประมาณ 20 ตระกูล ซึ่งถือการบริหารควบคุมธุรกิจของประเทศ การตัดสินใจขยายกิจการหรือดำเนินการธุรกิจใดๆ ผู้ที่มีอิทธิพลในการวางแผน หรือขยายกิจการจะเป็นบิดา พี่ชาย หรือผู้อาวุโสที่ทุกคนให้ความเคารพมากที่สุดในวงศ์ตระกูลหรือครอบครัวนั้น ผู้บริหารงานระดับสูงในกิจการ/บริษัทก็จะมีเพียงแต่คนในเครือญาติหรือในวงศ์ตระกูลเท่านั้น โอกาสของคนนอกทั่วไปที่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจที่มีการควบคุมดูแลแบบระบบครอบครัวจึงมีน้อย

สำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะเข้าไปติดต่อธุรกิจในปากีสถานจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นแขก โดยนักธุรกิจชาวปากีสถานจะให้เกียรติแก่ชาวต่างชาติอย่างมาก โดยเห็นว่าลักษณะเด่นของชาวต่างชาติ คือ การติดต่อเชิงธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ ปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญา จึงเห็นได้ว่าชาวปากีสถานมีความกระตือรือร้นที่จะดำเนินธุรกิจกับชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าไปติดต่อดำเนินธุรกิจกับชาวปากีสถาน มีข้อแนะนำ ดังนี้

  • ควรจดจำผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ท่านต้องดำเนินธุรกิจด้วยอย่างแม่นยำ และพยายามสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย
  • มีความมั่นใจในการเสนอสินค้าหรือธุรกิจที่คุณต้องการจะนำเสนอ ดังนั้น การศึกษาและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจในปากีสถานจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจ
  • การเป็นนักพูดสนทนา สร้างความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมคุ้นเคยกับชาวปากีสถานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือขึ้น
  • อย่าพูดหรือปฏิบัติในสิ่งที่ดูหมิ่นเหยียดหยามชาวปากีสถาน เพราะจะทำให้ชาวปากีสถานไม่พึงพอใจและอาจมีผลต่อการติดต่อธุรกิจ
  • ต้องคำนึงอยู่เสมอว่าคุณ คือ แขกของชาวปากีสถาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศปากีสถานมานานเพียงใดก็ตาม การประพฤติตนต้องสุภาพและให้เกียรติชาวปากีสถานในทุกโอกาส
  • การติดต่อธุรกิจเมื่อเจอกันก็จะทักทายกันด้วยการจับมือ ตามด้วยการดื่มน้ำชาตาม ธรรมเนียมของชาวปากีสถาน และเริ่มการสนทนาด้วยเรื่องทั่วไปก่อนแล้ว จึงจะหารือเรื่องธุรกิจ
  • การเรียนรู้และใช้ภาษาอูรดูได้บ้างจะช่วยคุณได้มากขึ้นในแง่การสร้างความประทับใจและความสนิทสนมในการติดต่อธุรกิจ
  • การมีเครือข่ายหรือผู้ที่รู้จักจะทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากชาวปากีสถานมักจะเชื่อใจคนที่ตนรู้จักมากกว่าผู้ที่เข้ามาติดต่อกันเป็นครั้งแรก ฉะนั้น จะเป็นประโยชน์ หากการเข้าไปติดต่อดำเนินธุรกิจในปากีสถานเป็นการได้รับการคำแนะนำจากผู้ที่รู้จักมักคุ้นกับชาวปากีสถานที่เราจะไปติดต่อธุรกิจด้วย