เกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer behavior depends on a variety of different factors which includes Psychological, personal, social, cultural, marketing programs, Environmental influences, and buyer’s response. In Pakistan consumer behavior is strongly influenced by social and cultural factors. People of Pakistan tend to follow the social norms and culture religiously.


พฤติกรรมผู้บริโภค

ชาวปากีสถานนิยมซื้อสินค้าของต่างประเทศมากกว่าสินค้าที่ทำในปากีสถาน โดยมีความคิดว่าสินค้าที่ทำจากต่างประเทศจะมีคุณภาพดีกว่าสินค้าในประเทศ รวมทั้งเชื่อว่าสินค้าที่มีราคาแพงย่อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าสินค้าที่มีราคาถูก นอกจากนี้ ชาวปากีสถานส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้าที่สามารถต่อรองราคาได้มากกว่าสินค้าที่มีการระบุราคาตายตัว

ในปัจจุบันกลุ่มชนชั้นกลางในปากีสถานมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และเป็นกลุ่มคนที่มีรสนิยมชอบซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยกลุ่มชนชั้นกลางเหล่านี้นิยมพาครอบครัวออกไปพักผ่อนเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้า รับประทานอาหารและดูภาพยนตร์ในศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ มีการเปิดศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในเมืองการาจีเพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนเหล่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ส่วนกลุ่มชนชั้นสูงในปากีสถาน อาทิ นักธุรกิจรายใหญ่และตระกูลนักการเมืองในปากีสถานจะนิยมไปซื้อสินค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา