รู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

ในปี ค.ศ. 2013 (1 ก.ค. ค.ศ. 2012 – 30 มิ.ย. ค.ศ. 2013)
ปากีสถานได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ มีมูลค่า 1,447.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี ค.ศ. 2014 (1 ก.ค. ค.ศ. 2013 – 30 มิ.ย. ค.ศ. 2014)
การลงทุนจากต่างประเทศมีมูลค่า 1,631.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2013 ร้อยละ 12.71 โดยประเทศหลักที่มาลงทุนในปากีสถาน ได้แก่ จีน ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาขาที่ต่างชาติลงทุน ได้แก่ การสื่อสารและโทรคมนาคม การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ธุรกิจการเงิน และไฟฟ้า

สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในปากีสถาน ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2556 - มิถุนายน 2557 มีมูลค่า 1,631.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศที่เข้าไปลงทุนในปากีสถานมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ จีน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยอรมนี